Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Adresa sitului web este: https://zenzero.ro.

Identitatea si datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. BIO BIO Factory S.R.L, avand sediul in Str. Barbu Vacarescu nr.15, sector 2, Bucuresti, email: george@zenzero.ro, telefon: +40 729 119 911, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protectia Datelor Personale (GDPR) precum si cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a GDPR in Romania.

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor.

Intrucat nu prelucram date cu caracter special si nici nu efectuam prelucrari ale unor numere de identificare nationala prin operatiuni care sa impuna monitorizarea persoanelor pe scara larga, periodica sau sistematica, pentru S.C. BIO BIO Factory S.R.L nu exista obligativitatea numirii unui responsabil cu protectia datelor. Pe de alta parte insa, avem desemnat personal care monitorizeaza respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricaror solicitari referitoare la aceste prelucrari, prin intermediul datelor furnizate la pct. 1.

 1. Categoriile de persoane vizate si tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor personale de catre S.C. BIO BIO Factory S.R.L vizeaza urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care exista, poate exista sau este in pregatire, un parteneriat privind produsele si serviciile oferite de societatea noastra.
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali (inclusiv angajati) sau comerciali ai S.C. BIO BIO Factory S.R.L.

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic sau email) prin care ne sunt adresate solicitari privind produsele si serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate si cu ocazia unor intalniri directe, intre reprezentantii S.C. BIO BIO Factory S.R.L si posibilii beneficiari ai activitatilor pe care le desfasuram. Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate si cu alte informatii referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de resedinta, adresa locului de munca, numere de identificare utilizate la scara nationala, date privind sanatatea, precum si cu alte date cu caracter special, in functie de necesitatile impuse prin normele de drept care reglementeaza activitatile desfasurate in beneficiul persoanelor ale caror date le prelucram.

De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrari), pot fi preluate si automat, de la cei care acceseaza site-urile sau serviciile online ale S.C. BIO BIO Factory S.R.L. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza si adapta continutul serviciilor online, in functie de cerintele si interesele celor ce le acceseaza.

in functie de necesitatile derivate din interesele legitime sau de obligatiile legale izvorate din relatiile de parteneriat incheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram, sunt:

 1. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de resedinta sau adresa folosita pentru livrare a unor produse sau servicii.
 2. Numere de identificare nationala: CNP, serie si numar act de identitate, numar permis auto, numar pasaport, numar de asigurare de sanatate.
 3. Date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin: originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice care permit identificarea unica a unei persoane fizice (foto, audio), date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala, cazier judiciar.

Nu prelucram date anonime, asociate traficului web, de tipul: adresa IP, date de localizare geografica, tip sistem informatic (desktop, tableta PC, smartphone), tip browser, module cookie, etc.

 1. Scopul, durata si temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal.

Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activitatilor desfasurate de S.C. BIO BIO Factory S.R.L, prelucram doar datele de contact in scopul urmaririi intereselor legitime conexe acestor activitati. Aceste interese pot include si prelucrari in scopuri statistice sau de marketing direct. Durata in care aceste date sunt procesate, va fi identica cu durata in care S.C. BIO BIO Factory S.R.L are neschimbat statutul juridic din momentul preluarii datelor, sau pana la exercitarea unui drept al persoanei vizate, care necesita suspendarea prelucrarii sau stergerea acestor date.

Atunci cand intervine o relatie de parteneriat valida juridic intre S.C. BIO BIO Factory S.R.L si persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adauga si datele de identificare impuse prin normele de drept care reglementeaza relatia contractuala intervenita. Aceste date sunt prelucrate pe o perioada identica cu perioada de prescriptie a obligatiilor legale asumate (de regula aceasta perioada este de 3 ani) sau cu perioada impusa prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de pastrare a dosarului de personal este de 75 de ani).

 1. Obligatia de furnizare a datelor.

Atunci cand ne contactati direct (prin email sau telefon) pentru obtinerea unor informatii, furnizarea datelor dumneavoastra nu reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract. Pe de alta parte insa, va rugam sa aveti in vedere ca in lipsa acestor date, nu vom putea sa va transmitem informatii privind activitatile S.C. BIO BIO Factory S.R.L pentru care v-ati manifestat la un moment dat, interesul.

in momentul in care intre dvs. si S.C. BIO BIO Factory S.R.L intervine o relatie de parteneriat reglementata juridic, va fi necesar sa ne puneti la dispozitie, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementeaza activitatile pe care le vom desfasura in beneficiul dvs., in lipsa acestor date fiindu-ne imposibil sa va furnizam serviciile sau produsele solicitate.

 1. Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate in vederea indeplinirii obiectivelor urmarite de S.C. BIO BIO Factory S.R.L privind activitatile pe care este autorizata sa le desfasoare. Aceste interese pot include, dar fara a se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal catre firmele cu care avem incheiate relatii de parteneriat atunci cand activitatea acestora necesita acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizarii abuzive a serviciilor si produselor noastre, monitorizarea sediilor in scopul de asigurare a securitatii fizice a acestora, protectia sistemelor informatice proprii, prelucrarea in scopuri istorice, stiintifice si statistice, prelucrarea in scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. BIO BIO Factory S.R.L

S.C. BIO BIO Factory S.R.L se obliga sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice prin care sa asigure protectia datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii şi al altor sisteme electronice, precum si a celor prelucrate in orice alte forme, impotriva amenintarilor şi a oricaror actiuni care pot aduce atingere confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii, autenticitatii datelor şi nerepudierii operatiunilor de prelucrare, precum şi afectarea functionarii sistemelor informatice, indiferent daca acestea apar accidental sau intentionat.

 1. Datele puse la dispozitia tertilor.

Datele personale prelucrate prin activitati care vizeaza persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terte parti, pentru utilizarea lor in alte scopuri decat cele in care sunt preluate.

Cu referire stricta la scopurile in care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de S.C. BIO BIO Factory S.R.L pot fi puse la dispozitia unor intermediari specializati in furnizarea unor servicii conexe sau complementare activitatilor pe care le desfasuram (cum ar fi servicii de plata electronica, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal catre o terta parte, se va face numai in baza unui angajament legal prin care persoana juridica imputernicita de S.C. BIO BIO Factory S.R.L sa prelucreze date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile GDPR precum si normele de drept intern in materie.

 1. Transferul datelor catre o tara terta sau o organizatie internationala din afara Uniunii Europene

Nu prelucram si nici nu transferam datele dumneavoastra in afara Romaniei.

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. BIO BIO Factory S.R.L asigura exercitarea tuturor drepturilor prevazute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal prelucrate. in momentul in care sunt preluate datele cu caracter personal sau in maxim 30 de zile daca acestea sunt obtinute indirect, persoana fizica vizata prin prelucrare este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale S.C. BIO BIO Factory S.R.L, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul), scopurile si temeiul juridic in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intentia S.C. BIO BIO Factory S.R.L de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala (daca este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
  b. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine din partea S.C. BIO BIO Factory S.R.L o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile enumerate la pct.a.
  c. Dreptul de rectificare sau de stergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine de la S.C. BIO BIO Factory S.R.L, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea S.C. BIO BIO Factory S.R.L stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica motivele prevazute prin art.17 al. (1) din GDPR.
  d. Dreptul de restrictionare a prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea S.C. BIO BIO Factory S.R.L restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazurile descrise la art.18 din GDPR.
  e. Dreptul de a se opune prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de catre S.C. BIO BIO Factory S.R.L, au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopuri de marketing, crearii de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa.
  f. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci cand datele personale au fost furnizate de o persoana fizica intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de S.C. BIO BIO Factory S.R.L, persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare, are dreptul, in cazurile prevazute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea S.C. BIO BIO Factory S.R.L.
  g. Dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
  h. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand o persoana fizica vizata prin prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. BIO BIO Factory S.R.L considera ca i-au fost incalcate drepturile sale. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
  i. Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul sa stie si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.
  Exercitarea oricaruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitari prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizand informatiile de contact prezentate pe site-ul https://zenzero.ro